Zrada?!

14.kapitola - Padlý anděl perfidus Misos 1/2

Komentujte, na konci máte ještě autorskou poznámku... =) Opět jsem musela kapitolu rozdělit na dvě části.  Věnováno asaj (abys nemyslela, že na tebe nemyslím =) ) i ty držíš můj web na "nohách" a za to ti patří můj dík! =) Pro candy, kapitola končí autorskou poznámkou, abys opět o kus kapitoly nepřišla a mě pak nevyčítala, že to je krátký! =)


Za betu této kapitoly opět děkuji Darkness
Stále ještě pršelo. Sirius Black klečel na mokrém chodníku, po tváři mu stékaly slzy mísící se s vytrvalým deštěm. Bylo dobojováno. Řád vyhrál, ale za jakou cenu? Přišli o Brumbála, o člověka, který je měl dovést ke zdárnému konci války. Přišli o Harryho Pottera, 'Chlapce, který přežil'. Přišli o něj a tím i o naději...

 

Členové řádu se pomalu rozcházeli. Nikdo se nezajímal o zhrouceného čaroděje na zemi. Nikoho nezajímal. Všichni měli hlavu plnou vlastních myšlenek.

 

Několik lidí z ministerstva přešli kolem tiše truchlícího kouzelníka. Zvedli mrtvé tělo Albuse Brumbála. Než stihl kdokoliv z řádu zaprotestovat, přemístili se s ním na ministerstvo, snad ukázat ministrovi další triumf Pána Zla.

 

Někdo přistoupil k Blackovi. Jediný člověk, který byl ještě schopný si ho v tom zmatku a shonu všimnout. Promluvil na něj, když však zjistil, že se odpovědi nedočká, vytáhl černovlasého kouzelníka na nohy. Přemístili se.

 

 

Sirius se zmateně rozhlédl kolem. Byl ve svém pokoji, ve svém domě. V domě na Grimmauldově náměstí. Netušil jak se sem dostal. Kdo ho sem dostal..? Pomalu se mu vracely vzpomínky na včerejší boj. Na den, kdy toho tolik ztratil. Marně se pokusil zahnat slzy, které se opět draly na povrch, stejně jako ta spalující bolest uvnitř.

 

Zvedl se s postele. Musel se nějak odreagovat, zjistit, co dál. Sešel dolů, ale před dveřmi do kuchyně se zarazil. Zevnitř se ozývaly něčí hlasy.

 

"Takže Potter není mrtvý?" zvědavě se kdosi ozval.

"Ne, Pán Zla ho drží v žaláři," odvětil čísi neznámí hlas.

"Jak to, že ho kletba nezabila?" v prvním hlasem Sirius rozpoznal Severuse Snapea.

"Netuším, ale má to co dělat s kouzlem, které na něm Pán Zla vyzkoušel na začátku července," rozmrzelý druhý hlas.

"Dobře, až zjistíš něco dalšího, tak to nezapomeň ohlásit," Snapeův hlas zněl náhle zcela panovačně.

"No jo Snape, snažíš se být důležitý, teď, když už nejsi zvěd... Nebo si snad myslíš, že převezmeš Řád po Brumbálovi," uchechtl se druhý kouzelník.

Snape zavrčel cosi, co nemohl Sirius za dveřmi slyšet. Následoval smích druhé osoby. Po pár minutách se dveře otevřely. Tváří v tvář sobě stáli zaražený Black a ještě pořád naštvaný Snape.

 

"Tak ses konečně probral, Blacku..." ušklíbl se Snape.

"Kdo to byl?!" zavrčel Sirius, snažíc se nakouknout do kuchyně. Snape pohrdavě ustoupil z cesty, aby pán domu mohl projít.

"Nikdo tam není," nabubřele oznámil, když kolem Black prošel.

"Fajn," Sirius se rozhlédl po kuchyni, pak se otočil zpět na Snapea.

"Kdo to byl a jak se sem dostal?!"

"Byl to nový zvěd, Peterson, ale nemyslím, že ho budeš znát. Pro Pána Zla pracuje chvíli a pro Řád ještě kratší," ušklíbl se Snape a sedl si za stůl. Vyčkávavě pohlédl na Blacka.

"A jak se sem dostal?" zopakoval Sirius tu část otázky, na kterou ještě nedostal odpověď.

"Brumbál mu prozradil adresu, jak jinak asi?" Snape pohrdavě obrátil oči v sloup. Jak může být někdo tak nechápavý?

 

"Dělá špeha u Voldemorta?"

"Že by ti to došlo tak rychle?" ironicky se ušklíbl Severus. Black ho obdařil nepěkným pohledem.

 

"Co to říkal, že Harry není mrtvý..?" navázal po chvíli Sirius.

"Podle všeho není," odvětil Snape, dál se touhle záležitostí nechtěl zabývat. Opravdu ho nezajímalo, jak je možný, že zrovna Potter všechno přežije.

"Musíme ho zachránit!"

"Zbláznil ses? Chtěl tě zabít, zabil Brumbála a spousty bystrozorů a ty ho chceš zachránit? Před čím proboha?!" Snape nechápal Blackovu logiku.

"Harry by nikoho nezabil. Vždyť i ten Pereton o tom mluvil," trval si na svém Black.

"Peterson," opravil ho naštvaně Snape. "Jistě, ten dokonalý Potter, by přece nikoho nemohl zabít. Vždyť on je tak nevinný," další ironický škleb.

"Harry by nikoho nezabil! Co to bylo za kouzlo, které na něj Voldemort použil?"

"Netuším..."

"Netušíš? Jak to myslíš?!" zostra se na Snapea podíval.

"Pán Zla nikomu neřekl, co za kouzlo na Pottera použil, tudíž to nikdo neví!" odsekl Snape.

"Musíme Harrymu pomoc, zachránit ho," zoufale si trval na svém Black. Ještě dnes ráno si připadal naprosto zoufale, vyždímaně... Nikdo mu nezbyl. Ale teď. Teď měl naději, že bude mít zpět Harryho. Musel si tu naději uchovat, stůj co stůj.

"Potter nepotřebuje zachránit," zamumlal Snape. Bylo mu jasné, že Blacka nepřesvědčí o své pravdě, ale rozhodně nehodlal dopustit, aby se zvěromág někam vydal na vlastní pěst. Teď, když přišli o Brumbála, budou potřebovat každého trochu schopného kouzelníka. Museli zabít dva hrůzné kouzelníky. Pána zla a 'Chlapce, který netuší, kde je jeho místo'.

 

 

 

Stráže před Harryho celou jen nejistě hleděli na zavřené dveře. Nevěděli, co dělat. Měli jasný rozkaz zůstat na místě. Nesměli dovnitř, nesměli ze sklepení. Netušili, co se děje...

 

Za dveřmi se zatím černovlasý hoch vzpamatovával s přívalu magie. S přívalu temné energie, která naplnila jeho tělo, jeho duši. Pár kapek krve dopadlo na zem, vpilo se do spáry mezi kameny, jako by nikdy ani nebyly. Kousek dál leželo pokroucené tělo, kdysi tak mocného kouzelníka. Bledé tělo se pomalu rozkládalo v prach, za pár chvil nemělo být ani stopy po tom, že nějaký Tom Rojvol Raddle, Lord Voldemort, kdy žil...

 

Temně zelené oči se upřely na dveře. Uvnitř mladíkova těla propukal boj. Byl na rozporu, netušil, co se stane, až dveře otevře. Nebylo by přece jen lepší zůstat tady, ve vlhké kobce? Vždyť nikdo nemusí vědět, co se stalo. Všichni z řádu ho už považovali za mrtvého a smrtijedi... No ty bez svého Mistra jen těžko něco zmůžou.

 

Jdi!

 

Chladný rozkaz přiměl chlapce k pohybu. Překročil rozkládající se tělo. Nevšímal si Voldemortovy hůlky ležící opodál. Jen šel. Vztáhl ruku ke klice. Dříve, než se jí stačil byť jen dotknout se dveře rozletěly. Na černovlasého mladíka teď hleděly dva páry očí. Dva udivení smrtijedi. Avšak ne natolik udivení, aby vzápětí nevytáhli své hůlky a nevyslali na mladíka několik smrtelných kleteb.

 

Stejně, jako při Voldemortově útoku, i teď se kouzla minula účinkem. Prošla Harryho tělem, nezanechávajíc za sebou ani nepatrnou známky své přítomnosti.

 

Zabít!

 

Temně zelené oči náhle zčernaly. Neznámá síla vedla ruku chlapce. Z pravé dlaně chlapce vytryskl zelený, smrtelný paprsek. Zasáhl jednoho ze smrtijedů. Vztlaková vlna jej vynesla do vzduchu a odhodila na protější zeď. I kdyby kletba nebyla smrtící, náraz by kouzelníka jisto-jistě o život připravil. Druhý smrtijed se ani nepokoušel dál bránit. Jen zděšeně hleděl na chlapce, kterému stále ještě od úst kapaly zbytky Voldemortovy krve. Hleděl na chlapce, který již nerozeznával, co je dobro a co zlo. Na chlapce, který byl připraven zabít, zas a znovu...

 

"Ne..." zděšený smrtijed začal couvat ke schodišti vedoucímu ze sklepení. Harry se k němu s nepatrným úsměvem přibližoval. 

"Neboj se, nebude to bolet... Nebo možná bude, ale ne dlouhou," špičaté zuby se zablýskly ve světle louče.

 

Smrtijedovi podklouzly nohy, spadl na několik prvních schodů. Ani se nestihl pořádně vzpamatovat a už nad ním stál černovlasý chlapec. Na nepatrný okamžik se černé oči změnily v zelené, ale dřív, než by to kdokoliv postřehl, byly opět temné černé. Harry si jazykem přejel přes ostré zuby. S výšky hleděl na smrtijeda, vychutnával si jeho strach. Strach, který jej živil. Náhle vystartoval. Smrtijed se nestačil pohnout, natož vykrýt útok. Za pár vteřin měl rozdrásané hrdlo. Černovlasý chlapec se jen zvedl. S úst mu tekla krev, krev smrtijeda. Čerstvá rudá tekutina se mísila s tou, již skoro zaschlou, kterou na mladíkovo rtech zanechal útok na Pána Zla.

 

Harry překročil mrtvého smrtijeda, pečlivě se vyhnul krvi, řinoucí se z rozsápaného krku. Postupoval po schodech nahoru. Do míst, kde byli smrtijedi. Do míst, kde byli lidé a jejich strach. Za sebou zanechával dva mrtvé smrtijedy a již na prach proměněného Pána Zla. Kouzelnický svět by oslavoval, kdyby zjistil, že byl Temný pán poražen. Ale jistě by je nepotěšilo, kdyby zjistili, že teď přišel někdo horší. Někdo, kdo touží již tak dlouho po pomstě a nezastaví se před ničím.

 

 

 

Black se Snapeem seděli v kuchyni u stolu. Nemluvili, každý byl ponořen do vlastních myšlenek. Siriusovi již dávno došlo, že ten, kdo ho dostal z místa bojiště, byl právě Snape. Netušil proč, ale Snape mu to dřív nebo později stejně řekne.

 

Plameny v krbu náhle zezelenaly. Z krbu se vypotácel kouzelník v černém, ohořelém a dost potrhaném hábitu. Dopadl na kolena. Pod ním se okamžitě začala tvořit rudá kaluž krve. Ztěžka oddechoval.

Snape hned vyskočil ze židle, následován obezřetným Blackem.

Muž na zemi k nim pozvedl obličej. Snape se na okamžik zarazil.

 

"Petersone... Co se stalo?" sehnul s k muži a pomohl mu na nohy. Ještě hodil nevrlý pohled na Blacka stojícího opodál a pomohl kouzelníkovi na židli, po které ihned začala stékat krev z kouzelníkovo zranění. Snape začal zjišťovat rozsah špehova zranění.

"Nech to-ho, stej-ně um-řu," trhavě ze sebe dostal Peterson.

"Kdo to udělal? Co se stalo?" Black se přiblížil ke kouzelníkovi a teď si ho zvědavě prohlížel. 

"Pot-ter... Potter... Vymkl se kon-trole," mdlým hlasem odpověděl Peterson, z úst mu vytekl pramínek temně rudé krve.

"Pán Zla?" tiše se zeptal Severus.

Zkrvavený kouzelník jen zakroutil hlavou. Snape se zděšeně otočil na Blacka, který jen zalapal po dechu.

"Pán Zla je mrtvý, ale to..." Snape nedokázal pochopit tu náhlou změnu okolností.

"Potter je hor-ší, ne-nesnaž se ho... zasta-vit," téměř šeptal Peterson.

"Proč? Co je s ním?" zajímal se Black. Kouzelník v smrtijedím plášti mu však již neodpověděl. Nemohl. Byl mrtvý.

 

"Pořád věříš, že Potter by nikoho nezabil?!" zuřil Snape. Další mrtvý člen Řádu, to není dobrý, ale pokud je Pán Zla mrtvý...

"Já... já nevím," Sirius sklopil zrak. Nemohl uvěřit tomu, že je Voldemort mrtvý, že ho zabil Harry... Že Harry je schopný zabít...

 

 

 

 Pozn.: Jelikož do další ankety tuhle povídku jako možnost nedám, nebudete minimálně 14 dní vědět, jak to bude dál. Ale mohu Vám říct, co v další kapitole bude. Převážně se bude týkat Harryho řádění v sídle Smrtijedů... Tak snad tím pak potěším ty krvechtivé čtenáře! =)

 

 

Poslední komentáře
21.10.2007 02:01:56: hustýsmiley${1}
21.10.2007 02:01:44: hustýsmiley${1}
20.09.2007 08:40:45: Uff, to je povídla. Z Harryho se stalo něco horšího než pán zla. Teď je mi Severuse a řádu opravdu l...
18.08.2007 09:30:48: Rychle další!! Jsem velice krve chtivý čtenář....
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.