Láska

Jediný pohled

Nekrč rameny, když já se tě ptám,

neklop oči, vždyť ráda tě mám.

Nechceš slyšeti vyznání mé,

slzy odplaví prokletí sté.

Ptám se tě, proklínám tvou oddanost mužům,

nadávat, zatínat pěsti teď můžu.

Neodvracej tvář od mé osoby,

nechceš pochopit smysl mé dohody.

Pohlédni na mě, jen jednou pozvedni zrak,

pak už tě nechám, jestli chceš to mít tak.

Pohlédni na mě, né nemluv a neptej se,

chceš, já odejdu, jen tiše zvedej se.

Prosím jen jeden daruj mi pohled.

Zbytek pak zapomeň, jen to mi pověz:

Budeš vzpomínat, až ztratím se v dáli?

A ty mi odpověz, srdce mě pálí.

Odcházím, když na mě pohlédlas ty.

V pohledu zračilo se zděšení tvé,

odejdu do noci, vezmu tajemství své.

Pak v dál...

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.