Nadpřirozeno

Bůh

Lidská duše brání se poznání,

nechápe, nezná, myšlenek nadání.

Víra k Krista, v anděly na nebi,

nemá skor naději, vždyť žijem na zemi.

Proč uctívat neživé, co o nás se nestaraj,

v naších srdcích už místo nemaj.

Člověk zle pochodil i s boží pomocí,

rány nám sesílá, vždyť on je nemocí.

Nemocí na kterou spousty z nás umíraj,

rodiče chudobní, děti tu skomíraj.

Stvořil prý svět za sedm dní,

tak proč se nestará u "baru" dlí?

Lid pěsti zatíná, tiše ho proklíná.

Nevěří,bojí se, jak vrabec na míse.

Úpěnlivě prosí o jeho pozornost,

však jeho srdce je nedobytná pevnost.

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.