Politické

Období

Odlétaj na podzim, jak stěhovavý ptáci,

Nečekaj na pomoc, však na jaře se vrací.

Jsou to ty myšlenky, ideje a sny,

To že dnes odchází je skutek jasný.

Potom nás přepadne obava pádná,

Vrátí se na jaře myšlenka zrádná?

Není to jasné přes zimu bídnou,

nápady,vzpomínky, tiše tu blednou.

Přichází obleva, hle i ptáci už vrací se,

myšlenka,vzpomínka v hlavách nám zračí se.

Neztrácej naději i k tobě vrátí se.

Jen přečkat musíš, nepřízeň období,

najdeš i život zpět, pohlédni do vody.

Tam objevíš tu krásu z jarního buzení,

však nám zpět přiletí spolu s tou zelení.

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.