To co se jinam nevešlo

Škodit může i to, co v dobrém úmyslu je řečeno...

Vím, že to pochopíš. Je to jenom moje reakce na to co jsi udělal… Pro kamaráda...

Možná, že jsi nemyslel,
když přátelství chtěl's proměnit.
Třeba jsi se zamyslel,
Nechtěl jsi se s ďáblem zaměnit.

Nechápu tě, snad to víš,
Vždycky vše jsi chtěl všem říct.
Proč jsi jen nepočkal spíš,
Až se ostatní dozví, nač myslíš.

Neměl jsi dělat spoustu věcí,
Které tě nakonec zranily.
Tak nač jsi to dělal, přeci –
Musel's vědět, že přátelství zničily.
Vše se teď snažíš vysvětlit,
Na něco již pozdě však je.
Možná jsi měl radši neřešit.
Věci, které netýkají se tě.

Ne, tys musel vědět vše,
Vše a všechno, co pak mohl's použít,
Abys ostatní ranil.
Nechtěla jsem, abys věděl i na mě,
To čím bys mě zranil,
Netušil's, co všechno může zemřít.

Proč nevíš kudy, kam,
Zkus se trochu vzchopit.
Myslela jsem, že tě znám,
Ale tebe nelze pochopit.

Věci, cos udělal nelze brát –
snad ani vážně.
Myslím, že sis jenom hrál,
Možná poslechl's nižší vášně.

Ale neměl's ubližovat,
Chtít škodit a rozvracet.
K čemu potom zkoušet znova,
Přátelství z kterého se chce zvracet?

Jistě, neudělals toho tolik,
Neudělal's podstatné.
Tak nač my bysme teď měli škodit,
Stejně je to nezvratné.

Nebudu si stěžovat,
Mě neudělal's nic hrozného.
Možná bych ti měla vděčit,
Že vypadla jsem z pohledu tvého.

Snad šťastná by jsem měla být,
Vždyť mě sis skoro nevšimnul.
Avšak tobě zbude jenom snít,
O tom jak kdysi čas plynul.
Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.