Život/Smrt

Holubice

Ach holubičky sivé, vraťte se dnes zpět,

vždyť bez vás už nebude náš zkažený svět.

Holubice vznešené, pomozte nám lidem,

krásu, radost, vraťte nám před osudným dnem.

Den  se blíží, dívka k holubici vzhlíží,

temný stín jí v srdci tíží.

Zraněná je klopýtá, o svůj život má se bát?

Lidi kolem slabě prosí, nikdo při ní nechce stát.

Holubice krajem letí, příběh dívky vypráví,

až jí člověk sestřelí, nikomu už nepoví,

jak zemřela mladá dívka, osudem tak zmámená.

Lidé,blázni pošetilí, víš ty co to znamená?

Znamená to konec ,holubic i poselství,

znamená to nepřátelské, lidské touhy vítězství.

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.