Život/Smrt

Vrah

Nejhorší dobou pro lidské vědomí,

bývává ztráta křehkého svědomí.

Nesoucit s lidskou rasou,

Pohlcen býváváš neznámou krásou.

Krásou smrtelnou, nenávistnou,

pohlcen jsi dávnou tmou.

Svědomí nemáš, nechceš ho znáti,

baví tě v noci do lidí mlátit.

Až se zas probudíš, procitneš do dne,

uvidíš, nevěříš, něco tu vadne.

Uvadá život lidských obětí,

neznámí pomocník ti jenom odvětí:

"Chtěli žít, umíraj, svědomí popíraj,

nejsou jen obětí, není svět, není tu, pro děti."

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.