Život/Smrt

Změna Osudu


Já jsem Osud, to, co vidím popíšu teď vám.
Nepřeji nic zlého lidem, přesto musím znát,
proč si myslíte, že stačí navštívit krám
a štěstí, úspěch si koupit levně?
To nedochází vám ,tohle není konec ďábelským hrám.
koukám se na lidský život zpětně,
a pouze doufám…

Vidím špínu, zlobu, odpor,
vidím vše, co vy se snažíte nevidět.
Lidé jsou v této době, jen stádem chodících mrtvol,
baví je u počítačů sedět.
Proto nevidíte, to, co já teď.
Možná si myslíte, že až všimnete si,
že to změníte hned.
Tak to tedy pospěšte si.

Já jsem Osud, však lidé vymkli se kontrole,
já jsem Osud, dnes rozhodl jsem se,
prostor  dám té líté ženě.
Prostor dám té ženě se jménem Smrt.
Ona přijde a nebude mít,
tolik soucitu, co já.
Přijde a vás nenechá snít,
to nechával jen Osud sám.

Smrt nechává za sebou tmu,
tam kde kráčí již nic nežije.
Život byl jen začarovaný kruh,
to, co žilo, dnes už nežije,
Osud, já, kráčím za tou ženou,
nová zrnka klíčit nechávám.
Doufám, že dřív, než, jak vy, shnijou,
budou smět si nechat zdát.

Žijte život nový lidé,
žijte. Já, Osud, vás chci vést.
Teď čas. Žijte lidé.
Já nechám váš život dál kvést.
Pak však přijde zas ta žena,
ona s osudem je spjata.
Teď neřeknu vám její jména,
ona sama se představí,
až přijde další čas,
na změnu osudu…
Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.