Poison of love HP/DM

10.kapitola - Slabost je mým prokletím

No tak vzhledem k anketě... Jistě, bude tu sex. Takže kdo hlasoval proti, nemusí číst... XD Ale nebojte kluci k tomu nepřijdou jak slepý k houslím... Teda, aspoň někteří z nich... ;) Věnováno všem mým drahým, takže všem, kteří pravidelně komnetují..! =) Ehm... A vzhledem k událostem posledních dní: JE TU SEX a proto to není vhodné pro mladistvé, ale je to jen na vás, zda si to přečtete... XD Jinak, omlouvám se za některá slova, prostě jsem si nemohla pomoci... =) Limit 20 komentářů. Ale doufám, že jich bude víc, dalo mi to docela práci...
Ani jeden z nich netušil, jak dlouho takhle seděli. Tiše ve tmě, která je obklopovala. Pro tuto chvíli se zdálo, že se jí plavovlasý mladík nebojí. Ano, jen se to zdálo.

Harry pomalu usínal. Byl z celodenního shonu příliš unaven, než aby byl achopný ještě udržet víčka. Ani nevnímal chlapce, který se mu v náruči nejistě zavrtěl. Usínal a nešlo to zastavit. Netrvalo dlouho a usnul. Usnul v pololeže, opřený o pelest postele a plavovlasým aristokratem v náruči.

Draco nespal. Nemohl. Sice již neměl nutkání brečet, ani vystrašeně křičet. Ale stále se bál. Teď však nebylo jisté, jestli se více bojí tmy, která se opět blížila s hrozivou jistotou, nebo toho, že jej Harry pustí. Že odejde a s ním i jeho ochrana. Ochrana, která byla sice jen gestem, ale pro Dracovu psychiku tak důležitá. Plavovlasý chlapec se vyděšeně rozhlížel kolem. Nic neviděl. Ani nemohl, všechno pohltila tma. Nezdálo se, že by to Harrymu vadilo. Ten totiž již klidně spal.

Víčka plavovlasého mladíka se začala samovolně zavírat. Sice byl stále ještě vyděšený, ale i jeho zmáhala únava. Netrvalo dlouho a usnul.

Temná vlhká kobka. Někdo se k tobě blíží, ale ty... Nemůžeš se hnout. Víš, že je zlý. Víš, že ti chce ublížit. Ale nemůžeš. Prostě se nemůžeš hnout... Nejde to, ať se snažíš sebevíc. Rozsvítí se světlo. Jedno mihotavé světélko, které akorát tak odhalí blížící se postavu. Rozeznáš jí. Tak dobře jí znáš a přece...
Teď tě místo tmy obklopuje strach. Děs se ti vrývá do kůže, jako ohnivý cejch zanechávájíc své prokleté znamení. Ta hrůza ti musí být vidět na očí, protože postava se začne smát. Směje se tím svým ledovým smíchem. Tím, který má vyhrazený přesně pro tyto případy. Pro tebe... Pro dny, kdy patříš jen jemu.
Je blíž a blíž. A ten strach... Nedokážeš tomu čelit. Nechceš tomu čelit... Chceš se poddat temnotě. Chceš jít pryč. Chceš umřít. Chceš přestat myslet a cítit. Chceš... Ale na to je pozdě. Cokoliv bys chtěl se stalo neskutečným... Něco se zalesklo v ruce té osoby. Nůž, který tak bolestně znáš... Je pozdě, není kam uniknout... Je tady a ty s ním, zcela v jeho moci. Ostří se zablískne. Křik. Tvůj křik se nese celou...


Nočním klidem se náhle ozve ohlušující křik. Křik plný hrůzy, utrpení, zoufalství... Křik vzbudí černovlasého mladíka. Avšak, nevzbudí jej jen on, vzbudí ho i tělo druhého chlapce. Tělo, které se kroutí hrůzou.
Plavovlasý chlapce je stále uvězněn ve svém snu. Křičí a křičí. Mlátí sebou na posteli, jakoby odháněl něco, něco, co tady není, ale v jeho snu...

Harry, chytl plavovlasého chlapce. Snažil se jej probudit, ale netušil jak na to. Nikdy nic takovýho nezažil. Jistě, sám měl často noční můry, ale ještě z nich nemusel nikoho budit. Zachvíli zjistil, že není ani tak těžké dotyčného probudit, jako uklidnit.
Draco Malfoy otevřel oči. Stále je však měl zastřené vlivem hrůzného snu. Křik se změnil ve vystrašené kvílení. Chlapec se stulil na posteli do klubíčka, něco si vystrašeně mumlal, očividně nevnímal okolí.

Potter jej zneklidněně pozoroval. Netušil, co má dělat. Natáhl se k němu. Musel použít sílu, ale přece jen byl stále ještě silnější, než plavovlasý chlapec. Přitáhl si jej k sobě.

"Draco..."
"Draco, uklidni se, byl to jen sen. Jenom sen, Draco."

Plavovlasý mladí zpola vnímá slova, kterou jsou jen pro něj. Slova, která jej mají uklidnit... Opět... Ale nevěří jim. Nevěří, že to byl jen sen. Nevěří, že se to nevrátí.

"Draco... Uklidni se, prosím. Byl to jen sen. Nic se ti nestane, neboj... Draco,"
"Draco! No tak... Uklidni se," poslední slova zašeptal do vlasů druhého chlapce.
"Je tady... Přijde... S nožem... Uteč... Přijde..." Draco byl stále ještě napůl ponořen do snu.
"Draco, nikdo nepřijde, uklidni se. Nikdo se sem nedostane, ano?" Potter si mladíka přitáhl blíže k sobě.
"Přijde... Přijde..." ševelil druhý mladík.
"NE! Draco, podívej se na mě. No tak podívej! Nikdo. Rozumíš? Nikdo sem nepřijde!" Harry chytl plavovlasého chlapce za bradu, donutil jej tak hledět mu do očí. V stříbřitých očí se leskly slzy, rty bezhlesne formovali stále stejné slovo.
"Draco... To je v pořádku. Tady se ti nic nestane ano?" černovlasý mladík pevně objal lehce se třesoucího chlapce.

Draco se po chvíli začal uklidňovat. Jeho mysl si pomalu začala uvědomovat realitu. Druhý mladík jej však stále nepouštěl. Pevně jej svíral ve svém objetí. Tiše mumlala nesmyslná slůvka útěchy. To všechno si teď Draco uvědomoval a jako správný Malfoy si začal uvědomovat trapnost téhle situace.

"Ehm..." plavovlasý mladík se trochu odtáhl. Z několika centrimetrů teď na sebe s Potterem hleděli.
"V pohodě?" tiše se zeptatl druhý chlapec, jakoby se bál, že když hlasitěji promluví, plavovlasý aristokrat se zase rozpláče.
"Já... Jo..." Draco lehce zarudle sklonil zrak. Černovlasý mladík trochu nejistě naklonil hlavu nastranu. Snad doufal, že s tohohle úhlu pohledu Malfoye lépe pochopí.
Rukou mu lehce nadvedl červenající se tvář. Oba mladíci si opět hleděli do očí. Čas se zastavil. Tmu pohltila prázdnota, sen odplul zpět do říše noci. Dva chlapci na sebe nejistě hleděli. Náhle, na popud, který se kdo ví kde vzal, přitiskl černovlasý mladík své rty na hvějící se rty druhého chlapce. Byl to jen okamžik, než si uvědomil, co dělá a rychle se oddálil.

"Draco, já..." Potter začal, ani nevěděl, jak vysvětlil, to co teď udělal. Jen chtěl, aby druhý chlapec něco řekl, aby na něj přestal tak zděšeně hledět. Aby...

Plavovlasý mladík se nejistě pousmál.
"Neomlouvej se za něco, co jsi chtěl udělat."
"Ale já..." Harry byl na rozpacích.
"Hmm..."

Draco se přiblížil k Potterovi. Počkal, nechal druhému chlapci prostor na odmítnutí. Plavovlasý mladík něžně, opatrně, políbil druhého chlapce. Potter se rychle vzpamatoval. Pootevřel své rty. Draco se k němu víc přitiskl. Prohloubil polibek. Černovlasý mladík jej, teď lehce nejistě, objal. Za okamžik se polibek změnil v sérii dlouhých, procítěných, polibků.

Chlapci se od sebe oddálili. Opět si hleděli do očí. Teď už v nich však nebyla nejistota, ale chtíč.

"Já..." Harry se nejistě rozhlédl kolem, jakoby hledal něco, co by mu pomohlo se vyjádřit.
"Chci tě..." zaševelil druhý hoch. Jemně chytl do dlaní tváře černovlasého mladíka. Políbil jej. Ovzduší se dalo krájet zoufalou touhou obou chlapců.

Draco zajel roztřesenýma rukama pod triko druhého chlapce. Rty dvou mladíků se spojili ve vášnivém polibku.

"Draco, možná bysme neměli..." tiše namítl černovlasý chlapec.
"Ššš," vzápětí byl umlčen další vroucím polibkem.

Po několika minutách plných naplněných polibky, ležel plavovlasý mladík na zádech na posteli. Triko, které měl ještě před chvílí na sobě, leželo zapomenuto opodál.
Harry lehce sjížděl polibky po bledém těle. Zlehka, jakoby se snad bál, líbnul druhého chlapce pravou bradavku. Ostýchavě sjel polibky ještě o kousek níž. Hoch pod ním při každém jeho polibku tiše zavrčel.

Černovlasý mladík se s polibky zarazil u opasku, který držel kalhoty Draca Malfoye. Nejistě zvedl hlavu, podíval se na Draca. Plavovlasý mladík jen tázavě nadzvedl obočí. Potter se ušklíbl. Jednou rukou rozepnul kožený pásek se znakem Malfoyovic rodu. Druhou rukou rozepnul knoflík. Následoval zip. Potter jen zaslechl, jak plavovlasý mladík zalapal po dechu. Zlomyslný úšklebek se rozšířil.

Nemínil se zbytečně zdržovat oblečením. Vytáhl hůlku a nechal zmizet kalhoty plavovlasého chlapce. Draco se nepohodlně ošil, v obličeji lehce zrudl studem.

Černovlasý mladík s nepatrným úsměvem začal pomalými polibky vzrušovat Dracův penis. Svlečený mladík opět zalapal po dechu. Harry jemně olízl kapičku rozkoše, která se utvořila na konci Dracovi okrasy. Opatrně vzal úd plavovlasého mladíka do úst.

Pomalu začal ústy zpracovávat Dracovu erekci. Občas se sebejistě pousmál, když plavovlasý mladík vydal obzvláště hlasitý sten.

"Pottere..." tiché zavrčení. Dracova ruka jej chytla za vlasy. Harry jí s úšklebkem odstrčil a pokračoval v uspokojování druhého chlapce.

Další tiché nesrozumitelné zavrčení. Bledé tělo se napjalo. Černovlasý chlapec přestal. Stále měl rty stažené kolem penisu mladého aristokrata. Dracova ruka jej opět chytla za vlasy. Vyvrcholil. Harry s šibalským zajiskřením v zelených očích, spolykal vše, co mu bylo nabízeno. Tělo plavovlasého mladíka kleslo do peřin.

Potter mávl hůlkou. Odstranil zbytky Dracova spermatu. Přelezl ke tváři mladého kouzelníka. Jemně jej políbil na třesoucí se rty.

"Draco..." nadzvedl se na rukách, aby Malfoyovi pořádně viděl do obličeje. Šedé oči se otevřely. Stále se v nich převalovala vlna stříbřité mlhy. Tváře plavovlasého chlapce hořely vzušením.

"Chci tě..." Draco si prudce přitáhl blíž tvář druhého chlapce. Vášnivě jej políbil. Rozpustile se zasmál. Lehce černovlasého mladíka odstrčil. Přetočil, se na záda. Čekal, teď to bylo na druhém mladíkovi, co udělá...

Slyšel jak Potter zamumlal kouzlo. Zbavil se i svého oblečení. Draco se trochu nejistě usmál do polštáře. Vlastně vůbec netušil o co žádá. Byl zcela v moci vášně, touhy. Stejně jako Harry.

Za okamžik cítil mezi lopatkami nejistý polibek. Draco se trochu zachvěl. Vzrušením, snad obavou. Nevěděl, teď už to nerozlišoval.

Pár polibků a dost. Černovlasý mladík mu jemně začal roztahovat nohy. Draco se zachvěl o poznání víc. Avšak neprotestoval. Potter opět zamumlal jakési kouzlo. Plavovlasý mladík cítil cosi chladivého, co se mu rozlévalo po intimním otvoru. V jiné situaci by ho možná napadlo, kde se tohle Potter naučil, ale teď ne, teď nad tím nemohl přemýšlet.

Draco tento večer již potřetí zalapal údivem po dechu. Černovlasý mladík do něj opatrně zasunul prst. Několikrát jím malinko pootočil, než přidal druhý. Mezitím Draca občas líbnul na bledé, slabé se chvějící záda.

Vytáhl prsty, aby je nahradil svým vlasním penisem. Jemně do plavovlasého chlapce vstupoval. Draco sebou trochu trhl. Po chvíli tiše zakňoural bolestí. Potter jen cosi zamumlal, sám byl přemožen vlastním chtíčem.

Další trhnutí bledého těla mladého kouzelníka. Harry na chvíli přestal. Dával plavovlasému chlapci čas, aby si mohl zvyknout.

"Dráčku..." tiše mu zabředl do ucha. Rukou jemně setřel slzu, která si našla cestu s pevně sevřených víček.

Tichý, lehce vydešený nádech jakoby dal Harrymu signál. Pomalu se začal rytmicky pohybovat. Draco občas ještě syknul, po chvíli se, ale i on uvolnil.

Potterovo pohyby se zrychlily. Plavovlasý mladík pod ním tiše sténal.
Černovlasý mladík prudce naposledy přirazil. Těžce oddechujíc se svalil na bledé záda druhého chlapce.

Po chvíli, kdy se oba uklidnili, přetočil Harry Draca obličejem k sobě. Na bledém obličeji stále hrál jemný ruměnec. V šedých očích se stále lesklo stříbro vzrušení.
Políbil jej. Hrubý, vášnivý polibek. Rychle skončil.

Harry zamumlal další čistící kouzlo.

Následoval další polibek.

Plavovlasý mladík s pootevřenýma očima ležel na posteli. Trhavě oddechoval.Potter mu skoro nedal čas se při posledním polibku nadechnout. Harry seděl na kraji postele, v hlavě si snažil uspořádat myšlenky. Zvedl se. Otočil se na druhého chlapce, který jej teď nejistě pozoroval.

"Promiň, tohle jsem nechtěl... Mrzí mě to... Draco," zamířil ke dveřím. Mezi dveřmi se ještě naposledy otočil k posteli. Z pod peřiny na něj hleděli dvě šedé oči naplněné slzami. Harry si jen tiše povzdychl. Prošel dveřmi, které se hned za ním se zaskřípěním zavřeli. Pokoj se ponořil do tmy. Draco nechápal, co se stalo...

Do tmy, ve které jediným narušitelem byly tiché vzlyky vycházející zpod pokrývky. Zase sám... Zase v temnotě...
Poslední komentáře
21.11.2007 15:32:30: Pajuška: Správně, takovýhle případy se dávají až do sedmého patra...
21.11.2007 15:27:32: Tak přidávám 13. komentář. To je moje šťastné číslo. Jak to tak vidím, tak Draco je zralý na převoz ...
25.10.2007 11:52:29: To bylo krásné, ale proboha proč odešel? Draco je tam teď chudinka sám... Hrozně se těším na pokračo...
17.10.2007 14:41:04: Bezva už se mocinky těším na další
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.