Amor firme ut misos HP/LM

23.kapitola - Salus? 1/2

Záchrana
Obrázek je z filmu Sin city, jedná se o yellow bastarda, jenom jsem ho přebarvila k obrazu svému... ;o)
Nemyslím, že bych tam dneska dala nějaký scény, aby to splňovalo limit, ale i tak si nemyslím, že je to celkově vhodné pro nějaké mladší ročníky, i když je mi jasné, že to čte kdo chce, aspoň ale mám čistý štít...
Upozornění: 15+
Plavovlasý muž nervózně přecházel po svém sídle. Už dnes uvidí svého chlapce, možná už dnes se mu podaří získat ho zpět.
Zastavil se. Zadíval se na sebe do velkého zrcadla v rohu.
Vypadal odhodlaně, stres posledních dní na něm naštěstí nebyl vidět. Ani si nechtěl představovat, jak by porota reagovala, kdyby před ně předstoupil jako bezradný roztěkaný ubožák a chtěl, aby mu vrátili 'Chlapce, který přežil'.

Neuměl si představit, co by dělal, kdyby mu Harryho nevrátili, kdyby mu ho opět vzali, kdyby se musel vrátit sám do sídla, které bylo nyní tam prázdné. Netušil, co by dělal bez toho, kterému byl ochoten zaprodat tělo i duši.

Naposledy se na sebe podíval, pousmál se, ať už se za tu dobu stalo cokoliv, dneska vyhraje, musí.
Sešel dolů, Snape tam na něj již čekal. Sice chodit nemusel. Lucius mu několikrát opakoval, že to není jeho věc, že nemusí chodit a může dělat cokoliv jiného.
Nechtěl černovlasému muži zabýrat jeho čas. Ale Snape si to nenechal rozmluvit. Bylo mu jasné, jak by Malfoy reagoval, kdyby se něco nepovedlo, kdyby se Potter musel vrátit s Brumbálem do Bradavic, kdyby... Nechtěl nad tím uvažovat, ale byl rozhodnutý jít a zadržet Luciuse, ať už by se pokusil o cokoliv.
Byla pravda, že moc nevěřil tomu, že by se ministerstvo rozhodlo jít proti Brumbálovi a vrátit Luciusovi jeho manžela, i když se zdálo, že několik žen, je natolik romanticky založeno, aby se jim líbila představa bohatého aristokrata a rozverného chlapce, kterého ještě nikdo nezabil.
Jenže to podle Snapea nestačilo.
Lucius musel dokázat, že se o Pottera vzládne postarat, že mu poskytne zázemí, že jej nebude omezovat, že... Bylo tam až příliš věcí, které hrdý Malfoy musel překonat, na to, aby Snape věřil tomu, že by to zvládl. Ovšem, možná se mýlil. Malfoy přeci dokázal držet jazyk za zuby a poskakovat Voldemortovi, tak proč by teď dělala drahody, vzláště, když se jednalo o něco, co tolik chtěl.

Plavovlasý kouzelník pohlédl na muže v černém, on sám si na sebe vzal jeden z lepších hábitů, bylo nezbytně nutné udělat dojem. Snape oproti tomu šel v obyčejném hábitu, jednom z těch, které nosil ve škole. Černý hábit až příliš připomínal smrtijedskou minulost, aspoň podle Luciuse, který nyní Snapea sjel nepěkným pohledem.
Jen doufal, že mu to lektvarista nechce pokazit. Věděl přeci jak moc mu záleží na tom, aby měl Harryho zpět...

Bez zbytečného zdržování prošli ministerstvo kouzel, mířili rovnou do síně, kde se mělo rozhodnout o Harryho dalším osudu.

Lucius Malfoy seděl na stejném místě jako minule. Snape, sedící vedle něj, se obezřetně rozhlížel kolem. Netušil jak by Malfoy mohl zareagovat v momentě až sem Potter dorazí, bude lepší, když na něj bude dávat pozor a nenechá ho celou situaci ještě víc zpackat.

Plavovlasý kouzelník si povzdechl, byli zde o něco dříve, možná proto, že doufál v to, že zde Brumbál již bude a Harry spolu s ním. Potřeboval jej vidět, začínalo to být jako droga, všechny ty dny, kdy neměl ponětí, co se s černovlasým mladíkem děje.

Pomalu se začali scházet lidé.

Lucius se netrpělivě rozhlížel kolem. Kde jen mohli tak dlouho být. Jen doufal, že Brumbál neudělá něco, čím by tohle zasedání mohl přerušit.

"Přijdou," zamumlal Snape, když viděl Malfoyovu nervozitu.
"Jo..." pozvdychl. Už to chtěl mít za sebou.

"Neříkal jsem to," kývl po chvíli Snape ke opačnému konci sálu.
"Harry," Malfoy se pousmál, tak dlouho neměl šanci mladíka byť jen vidět.

Potter seděl vedle Brumbála. Sklesle hleděl do před sebe do země, skoro jakoby ani nevnímal co se děje kolem něj.
Netušil, co má dělat. Věřil, že jej Lucius zachrání a teď se možná jeho sen splní, jenže co pak? Nemohl udělat nic s tím, co se dělo, co mu Brumbál udělal. Vždyť on to nemohl ani nikomu říct. Ředitel jej těsně před tím, než se přemístili na ministerstvo varoval, pokud by se někomu jen slovem zmínil o čemkoliv, co udělal, mohlo by se Malfoyovi něco stát... Harry nepochyboval o tom, že by Brumbál všechno zametl pod stůl a Lucius... Nechtěl, aby se mu cokoliv stalo. Bude mlčet, všechno bylo lepší, než představa, že by Lucius mohl být zraněn, zabit...
Povzdechl si. Chtěl jej vidět, ale věděl, že kdyby se podíval a pak by za ním nemohl, bylo by to horší než do teď.

"Nemůže vyhrát," ozval se hlas po jeho pravici. Potter se neotáčel, stále hleděl do země. Za těch pár dní si zvykl, že vidí tvora, kterého Brumbál nemůže spatřit. Ze začátku jej napadlo několik možností, kdo by oním tvorem mohl být, od prokletí, které na něj Brumbál seslal až po démona, který má podivně zvrácenou touhu po tom, aby jej sledoval v momentech, které pro něj byly tak bolestné.
Jenže všechny možnosti musel zavrhnout. Brumbál tvora neviděl, a podle toho, jak podivně se tvářil, když na tvora Harry v jeho přítomnosti promluvil, se mu to zrovna dvakrát nezamlouvalo. Buď to teda dobře hrál, nebo opravdu neviděl nic neobvyklého.

"Má pěkný hábit," mlaskl tvor.
Harry i přes to, co si slíbil, pozvedl hlavu, zadíval se na plavovlasého muže v dálce.

"Luciusi..." vzdychnutí.
Brumbál se na mladého čaroděje nenávistně podíval.

Snape přejížděl pohledem po přítomných kouzelnících. Většina byla neutrální, jen málo z nich bylo přímo na straně Brumbála, možná tedy Lucius měl šanci.

"Vypadá nějak divně," Malfoy zkoumal Harryho.
"Stejně jako předtím," odfkl si Snape, aniž by se na mladíka podíval.
"Ne, vypadá zničeně," přesvědčivě.
"Luciusi..." podíval se na Pottera.
"Dobře, nevypadá nejlépe, ale s tím teď nic neuděláš," povzdych.

Náhle síň ztichla. Jedna z žen se postavila. Pohledy přítomných se zaměřily na ní.
"Katrin Nedruhová," představila se. Lucius si pozvdechl, stejná žena, která mu Harryho vzala...
"Předmětem dnešního zasedání je případ Harryho Pottera. Manžel pana Pottera, Lucius Malfoy, požádal o přezkoumání celé věci. Vzhledem k věku pana Pottera jsme se rozhodli, že budeme brát převážný zřetel na jeho přání--" zahleděla se do spisu.
"Ano, pan Brumbál oznamoval, že hoch může být zmanipulovaný, ale vzhledem k tomu, že čas od minulého sezení trávil s ním, nemyslím, že by toto hrozilo, zvláště ze strany pana Malfoye," zadívala se na Brumbála.
"Pane Pottere, mohl byste nám říct, s kým byste si přál být. Samozřejmě by to bylo jen do doby, než budete plnoletý, pak si můžete jít, kam jen bude libo," usmála se Katrin.

Černovlasý mladík se rozhlédl kolem. Viděl zlost v bledě modrých očích Brumbála, i zoufalou touhu u Luciuse.

"Tak dělej, zbytečně to protahuješ," převrátil oči tvor, který stále seděl vedle něj.
"Prostě jí to řekni."

"Já..."
"Ano, pane Pottere?"
"Chci k... Luciusovi." Zadoufal, že tím nespečetil osud plavovlasého muže. Možná že se Brumbálovým výhružkám dá ještě nějak bránit. Aspoň třeba budou mít nějakou naději. Navíc, musel myslet i na sebe. Nemohl se vrátit tam, kde byl celou tu dobu. Nemohl být opět sám. Nemohl poslouchat jen své temné myšlenky, nebo podivné zvrácené nápady růžového polo-člověka.
"Skvělé, pane Pottere, nyní nás prosím omluvte, rada vyhodnotí celou situaci a za půl hodiny vám řekneme."

Lucius vyšel spolu se Snapeem ze dveří, věděl, že Harry byl nucený vyjít z opačných dveří s Brumbálem. Bylo to tak udělané schválně, aby se dvě rivalské strany nemohly potkat.

"Myslíš, že..."
"Luciusi, přestaň," zavrčel Snape. Už ho začínalo unavovat sledovat plavovlasého muže, kterak nervózně přechází po chodbě, jak stále uvažuje nad tím, co bude, když serozhodnou Pottera nechat u Brumbála. Co jemu co bylo do Pottera? Byl by rád, kdyby zůstal tam, kde byl. Nepotřeboval ho k životu. Bohužel, jak se zdálo, tak Lucius si bez něj už neporadil.

Půl hodina uběhla.
Malfoy vešel do dveří, následován zamračeným Snapeem.

"Co se--" zarazil se mezi dveřmi.
"Luciusi," varovně.
Malfoy zamířil ke svému místu, stále však sledoval mladíka, který již seděl na druhé straně místnosti.

Severus se tím směrem podíval. Zarazil se. Potter opět hleděl k zemi, na jeho tváři se lehce objevovala zarudlá skvrna.

Zástupkyně ministerstva Nedruhová opět povstala.
"Bylo rozhodnuto, že Harry Potter bude od dnešního dne žít u svého manžela. Pokud se rozhodne jinak, může tento fakt změnit v momentě své plnoletosti."
"Co..?" Brumbál nenávistně přivřel oči.
"Samozřejmě si jsme vědomi komplikací, které se mohou vyskytnout s docházkou do školy. Harry Potter bude nadále navštěvovat Bradavice, ovšem na víkendy a kdykoliv bude potřeba, se bude vracet do trvalého bydliště pana Malfoye a nyní samozřejmě i jeho," pokračovala zástupkyně.
"Toto rozhodnutí je nyní konečné. S ohledem na postavení pana Brumbála jakožto ředitele školy by nebylo nadále možné, aby byl schopný se o chlapce zdárně postarat a poskytnout mu vše, co potřebuje," přejela pohledem přes Brumbála na Harryho a jeho zarudkou tvář, zamračila se. Už od začátku byla proti tomu, aby byl Potter přidělen k Brumbálovi, patřila mezi odpůrce ředitele Bradavic, i když se to snažila, už kvůli lepšímu postavení, nedávat najevo.
Naproti tomu Malfoy, i když se na veřejnosti chovat jako ukázkový příklad snoba, o chlapce jevil čistý zájem. Možná i trochu patřila mezi romantiky, kterým se vztah mezi mladíkem a starším bohatým mužem líbil...

Lucius si oddechl, tohle zvládli.
Lidé se rozcházeli. Snape do plavovlasého kouzelníka lehce strčil, nyní již mohl jít za Potterem.
Brumbál odešel v momentě, kdy se Lucius začal přibližovat.

"Harry," Lucius si klekl vedle mladíka, který stále seděl a tiše hleděl do země.
"Pojď, půjdeme domů," slabě se pousmál a vzal chlapce za ruku. Potter sebou lehce trhl, nechal se však vtáhnout na nohy.

Snape dvojici chvíli pozoroval. Začínalo mu být jasné, že to Lucius nebude mít lehké. Potter jak se zdálo byl ještě vynervovanější, než před tím. Nedokázal si představit, co s chlapcem mohl Brumbál dělat, ani to nechtěl vědět. Nezáleželo mu na tom. Jediné co chtěl bylo, aby celou situaci nějak ulehčil Luciusovi.

Harry se ještě předtím, než se nechal vyvést ze síně, rozhlédl kolem. Očima vyhledal růžového tvora, který nyní seděl na jedné z vysokých lavic a s podivným úsměvem ho sledoval.
Potter se pousmál. Neměl pravdu, teď bude všechno už jenom lepší. Lucius se o něj postará.Pozn.: Růžovák se bude ještě nějakou chvíli vyskytovat a ano, je to jen Harryho představa, jenom si toho on sám ještě není vědom, vlastně ono je jedno čeho si Potter je a čeho není vědom, prostě s tím teď musí žít, navíc přes další nepřízně nemá čas se zabývat tím, odkud a proč se Růžovák vzal. Možná by se stav, ve kterém se Harry momentálně nachází dal nazvat posttraumatickou stresovou poruchou, většina by tak nějak odpovídala, jen si nejsem moc jistá nakolik by byla živá představa Růžováka. Ale to je jedno, mě osobně děsí představa toho, že bych viděla něco, co by mě neuvěřitelně děsilo a nikdo jiný by to neviděl, nemohl by vidět, prostě je to děsivé. Hej, dokonce víc, než noční postava za dveřma záchoda... ;o)
Proč Harry vidí zrovna tohohle tvora? Není ani tak důležité jak vypadá, ale že je podobný člověku, docela děsivému úchylnému člověku. Potter byl dlouho vystaven samotě, ano chvíli byl s Luciusem, ale jinak byl stále někým využíván, to se na něm muselo nějak podepsat. Růžováka vidí, protože potřebuje někoho, kdo by mu všechno co se děje vysvětlil tak, jak by potřeboval, nekoho, kdo by to dával za vinu jemu a ne těm, kteří mu to udělali, i když to byla jejich vina, prostě někoho, kdo by byl jeho temným hlasem.
Jinak bych ráda na Růžováka neslyšela žádný špatný poznámky, on sám o sobě je úžasný, prostě kouzelný bytost, nemůže za to, jakou má povahu, tu mu vytrovřil Potterův chorý mozek.
Poslední komentáře
01.08.2008 00:02:33: A v tom nejlepším jsi to utla smiley${1}!!! Ale jsem ráda, že je Harry s Luciusem smiley${1}
31.07.2008 20:43:54: Smím mít prozbu? Kdy bude další kapitola? Já jsem na tyhle povídce dá se říct závislá...smileysmileysmiley...
28.07.2008 18:11:03: sam.B: Potterův mozek! Já jen popisuju, co Potter vidí, jsem v tom zcela nevinně. Characterless: ó,...
28.07.2008 17:30:02: potteruv chory mozek? nebo spis tenb tvuj??? smiley${1} uzasne....
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.