Jednorázovky - slash

Nepromarněné chvíle, jenž se nezopakují LM/DM

Obsah: Draco přijíždí na poslední prázdniny. Dokáže Lucius ovládnout svojí touhu..?
Hlavní postavy: Draco Malfoy, Lucius Malfoy
Varování: nedobrovolný sex, pedofílie (ve vzpomínkách), incest
Upozornění: Povídka není vhodná pro osoby mladší 18-ti let!
Na motivy: Volně navazuje na jednorázovku >>Nepromarni chvíli, jenž se neopakuje<<. Po pár letech...
Autor: Nakonec jsem se rozhodla, že tuto jednorázovku věnuji dvěma zlatíčkám Candy a Cuce, stejně jako mazlíkovi Pajušce, která tak dlouho otravovala, až jsem to sem konečně dala.
Povídka je obetovaná
Draco Malfoy dokončil školu. Na poslední prázdniny se vracel domů a pak... Pak už bude konečně volný. Konečně odejde z domu, který jej tolik děsil. Vlastně ani nevěděl proč, ale něco v tom domě mu nahánělo husí kůži. Možná se mu tam kdysi něco stalo, ale co? Nevěděl... Věděl jen jak moc se odtamtud potřeboval dostat a teď má konečně příležitost.

Přijali jej na prestižní školu do Švýcarska, domů se vracet nebude, i když matka to asi ponese těžce. Ale Draco byl rád, že má konečně možnost postavit se na vlastní nohy a přestat být závislý na rodičích.

Tak ještě naposledy. Poslední prázdniny v Malfoy Manor. Poslední prázdniny, které jak si myslel, budou stejné jako všechny ty předtím. Netušil jak krutě se mýlil...

Stál v přijímací hale, čekal až skřítka odnese jeho kufry a kábat do pokoje. Pak se rozešel do míst, kde tušil své rodiče.

"Otče," strohý pozdrav. Rohlížel se po matce, avšak nikde jí neviděl.
Lucius si se zalíbením prohlížel svého dospělého syna. Za ta léta, kdy chodil do školy a doma trávil jen nějaké ty prázdniny, neměl nikdy pořádně příležitost si jej prohlédnout. Vlastně si to zakazoval. Nesměl znova dopustit, aby jej ovládl chtíč. Ale teď, když věděl, že jsou to poslední prázdniny, které Draco stráví doma, teď si přece jen dovolil prohlídnout si jej lépe. A zůstal omáměne zírat.
Z Draca se stal krásný mladík, vlastně už muž... Mladý muž. Ale Dracova jemná tvář a skoro ještě chlapecké rysy tomu rozhodně nenasvědčovaly.

Lucius sledoval svého syna, ale před očima teď neviděl dospělého muže. Viděl malého chlapce. Chlapce, který na něj hledí nevinným pohledem. Chlapce, který netuší, co po něm jeho otec chce. Chlapce, který nechápe otcovy pohledy, dotyky... Lucius vidí malého chlapečka, svého broučka, který se rozverně usmívá a pln křehké nevinnosti nechá svého otce, aby jej líbal. Aby se jej dotýkal tak, jak by rodič nikdy neměl.

"Kde je matka?" otázka Luciuse vyruší z rozjímání.

"Odjela."
"Odjela? Kam?" Draco nechápavě hledí na svého otce. Vždyť matka věděla, že sem přijede a že to budou poslední prázdniny, které zde stráví. Přece by jej tady nenechala jenom s otcem. S otcem, ze kterého měl respekt a kterého se uvnitř trochu nesmyslně bál...

"K příbuzným."
"Proč?"
"Prostě odjela!" Ani Lucius nebyl nadšený z nepřítomnosti manželky, vždyť právě ona mu bránila v tom, aby se na Draca vrhl a teď. Teď tu nebyla a on netušil, co bude dělat, když to na něj přijde...

Draco se raději vzdálil. Věděl, že dráždit otce, když byl v podobné náladě nebylo dobré. O to víc nechápal, proč matka odjela, vždyť jí muselo být jasné, jak se otec bude chovat. Tedy, ne že by to bylo tak jasné Dracovi. Ale z těch pár okamžiků, kdy byl s otcem sám neměl dobrý pocit a teď... Teď s ním měl trávit prázdniny? Zbláznila se?!

***

Lucius stál u dveří do koupelny. Uvnitř se právě sprchoval jeho syn.
Přes průhledný sprchový závěs byly vidět ladné křivky mladíkova těla. Nemohl si pomoci, jeho syn byl úžasný. Možná to na veřejnosti nedával tak najevo, ale Lucius byl neskonale rád, že jeho syn má křehkou postavu, že není žádný hromotluk. Možná, že je i lehce zženštilý, něžný. Vypadal tak kouzelně... Tak...

Stop! Luciusi, je to tvůj syn. Nezapomeň! Syn! Nesmíš... Znova už ne...

"Co tady děláš?!" Draco stál ve sprše. Závěs byl odhrnutý, takže Lucius si mohl prohlédnout tělo svého syna v celé jeho kráse. Po alabastrové kůži stékaly kapičky vody, Lucius jako omámený sledoval jejich trasu.

"Slyšíš?" temné zavrčení. Draco se natáhl po ručníku, který si následně omotal kolem boků.

"Nepřeji si, abys mě sledoval! Jasný?!" Draco netušil, kde se v něm bere ta odvaha náhle vystartovat na Luciuse, ale uvnitř... Uvnitř cítil, že kdyby mu jasně nestanovil hranice, tak by to bylo špatné, hodně špatné... Prošel kolem svého otce, nevšímaje si, že jeho slova neměla žádný účinek. Luciusův pohled jej stále provázel.

***

Seděli u večeře. Mezi nimi byl velký jídelní stůl.

Lucius hleděl před sebe. Nevnímal, co si dává do úst. Vnímal jen svého syna. Jeho elegantní pohyby, když si krájel večeři. Jeho vůni, která k němu i přes tu vzdálenost přilétala...

Do mysli se mu vkradla představa nahého Draca. Nahého vzrušeného Draca, kterak sténá na jídelním stole. Draca, jak žebrá o to, aby mu to jeho otec udělal...

"Otče?" Dracovi se vůbec nezamlouvalo, že na něj Lucius opět zírá. Nepříjemný pocit vzrostl, když jej Lucius podle všeho nevnímal.

"Jdi do svého pokoje," Lucius zavřel oči, snažil se vtíravé představy zbavit.
"Cože?"
"Jdi do svého pokoje. Hned!"

Draco se bez dalších slov zvedl a urychleně se vzdálil z otcova dosahu.

Malfoy otevřel oči. Před ním bylo prázdné Dracovo místo. Věděl, že kdyby jej neposlal pryč, tak by se neovládl. Proč jenom Narcissa musela odjíždět. Vždyť musela vědět jak to bude těžké... A co jestli selže. Co když Dracovi ublíží..? Ne! Nad tím nesměl přemýšlet. To se nestane. Za ta léta se už umí ovládat. Musí..!

***

Kašlu na ovládání!

Lucius si to rázoval do Dracova pokoje. Skoro celou noc se snažil přijít na řešení, nakonec se rozhodl podlehnout. Vždyť co bude pak, bude řešit až to nastane.
Ale teď. Teď si vezme svého chlapce. Svého broučka. Vždyť kdo jiný na to má právo, když ne on?

Otevřel dveře. Původně si plánoval vejít dovnitř a... No nyní zůstal konsternovaně stát.
Draco spal. Přes sebe měl ledabyle přehozenou tenkou přikrývku. Na sobě jen tmavé kalhoty pyžamové kalhoty, nic víc, nic míň.

Lucius popošel blíž. Hleděl na chlapce, který nic netuše sladce spal.

Starší kouzelník natáhl ruku. Něžně se dotkl Dracova čela. Odhrnul neposedný pramínek vlasů, jenž chlapci spadal do obličeje.
Mladík cosi zamručel, přetočil se na záda a spal dál.

Lucius se neptarně stáhl. Nechtěl ho budit. Ne, když tak nevinně spal.
Tiše zaklel. Musel ho mít. Potřeboval cítit Dracovo tělo... Potřeboval být v něm...

Přiklekl k chlapci. Sklonil se k němu.
"Draco..." tiché zaševelení.
"Broučku..." Jemně chlapce políbil na tvář.

Naklonil se blíž. Zlehka se prstem dotkl Dracových rtů.

Draco...

Přitiskl své rty na chlapcovi. Citíl jak se chlapec pod ním zachvěl, probouzel se.
Dracův výkřik zanikl v dalším polibku.

"Otče!" Odstrčil od sebe muže.
"Nebraň se tomu, Draco." Opět se sklonil k polibku.
"Ne!" Mladíkovy ruce jej držely v dostatečné vzdálenosti.

Draco...

Lucius sevřel chlapcovy ruce. Přitlačil je k posteli za Dracovou hlavou. Něžně jej políbil.
Plavovlasý mladík odvrátil obličej, v očích se mu zračilo zděšení.
"Jdi pryč..."
"Nebraň se, Draco... Bude se ti to líbit, uvidíš," zaševelil.
Opět si vydobil přístup do chlapcových úst.

Náhle Lucius sykl bolestí. S nebezpečným pohledem se od Draca oddálil. Pustil chlapcovu ruku a dotkl se svého rtu. Na prstě mu ulpěla krev.
"Jak myslíš, Draco. Mohlo se ti to líbit," temné zavrčení.
"Odejdi z mýho pokoje, hned!" Vymanil i druhou ruku z otcova sevření.
"Jdi!" Hystericky do něj strčil.
"Draco, uklidni se," usmíval se Lucius a opět k chlapci přistoupil.
Něžně jej objal, přitiskl k sobě.
"Tohle nemůžeš." Mladý Malfoy se snažil uniknout.
Lucius se nenamáhal odpovídat. Pomalu chlapce líbal na alabastrovou šíji, zanechávaje po sobě rudou cestičku.

"Otče!" Draco se zazmítal na posteli. Snažil se ze sebe Luciuse setřást, leč marně.
Malfoy bezeslov vytáhl hůlku, kterou si prozřetelně vzal sebou. Jediné mánutí, jediné tiše zamumlané slovo a mladík ležel na zádech na posteli, ruce spoutané za zády.
"Neboj se..." Lucius odložil hůlku. Rukou přejel po Dracově odhalené hrudi.

"Nesahej na mně!" vřískal mladý Malfoy, když plavovlasý muž zajel rukou pod jeho kalhoty. Chlapec zděšeně zalapal po dechu.
Lucius synovy protesty nebral na vědomí. S lačným, roztouženým výrazem si sundal oblečení, nevšímaje si Dracových dalších prosících slov.
"Otče, prosím..."

Strhl z chlapce jediné oblečení, které jej halilo. Odhodil kalhoty kamsi do rohu místnosti.
"Draco..." Rty přejel po mladíkově krku. Zastavil se u bradavek, jemně je skousl. Chlapec zasténal.
"Otče, ne..."

Plavovlasý muž si rukou líně přejel po svém, touhou ztopořeném penisu. Druhou rukou opatrně zpracovával chlapcův úd. S fanatickým výrazem hleděl do obličeje syna, kde se zračila lidská touha a vzrušení spolu s odporem a zoufalstvím.
"Chci tě, broučku."
Draco se nezmohl na jakoukoliv reakci. Lucius přitiskl své rty na jeho.

Malfoy přejel polibky přes chlapcův hrudník. Jemně jazykem obkroužil mladíkův penis. Vzal jej do úst. Slyšel jak Draco zalapal po dechu. Nespokojeně sebou zacloumal. Nemohl uniknout.
Lucius jazykem přejel přes špičku penisu. Začal jej ústy zpracovávat. Dracovi z pevně sevřených úst začaly unikat steny.

Mladíkovo tělo se napjalo v návalu orgasmu. Luciusova ústa se naplnila Dracovým spermatem.
Plavovlasý chlapec ztěžka oddechoval.

Malfoy s chtivým výrazem sáhl po hůlce. Ano, mohl to udělat jako před lety, rychle a natvrdo. Ale teď měl čas, tak proč chlapci zbytečně ubližovat. Draco byl stále ještě příliš v extázy, než aby mohl reagovat. Lucius mu nazvedl zadeček, podložil jej polštářkem. Roztáhl chlapcovy nohy.
Lubrikačním kouzlem navlhčil mladíkův anální otvor. Odložil hůlku.

Opatrně do něj zasunul dva prsty. Jemně s nima kroužil. Chlapec opět zavzdychal.
Draco...

Vyndal prsty, už to nemohl dál vydržet. Vzal do ruky svůj, již bolestně naběhlý penis. Špičku přiložil k otvoru. Zatlačil. Pomalu vstupoval dovnitř. Draco zasténal. Pevně sevřel oči, skousl si spodní ret, nechtěl dovolit, aby mu unikl jakýkoliv zvuk.

Teprve, když to něj zasunul celý úd, na chvíli se zastavil. Dával Dracovi čas zvyknout si. Chlapec roztřeseně vydechl.

"Dráčku." Něžně jej pohladil po obličeji.

Začal se pohyboval. Pomalé přírazy nabíraly na tempu. Lucius trhavě vzdychal. Přirážel do roztřeseného těla svého syna.
Opět ho měl jenom pro sebe. Svého drahého andílka.

***

Draco ležel na posteli, ruce stále spoutané za hlavou. Po tvářích mu tekly slzy bolesti, pokoření, strachu a studu. Mezi stehny cítil lepkavou tekutinu, která mu vytákala ze zadečku.
Snažil se neslyšet stále ještě zrychlený dech otce, který nyní ležel vedle něj.
Nechtěl jej slyšet. Nechtěl dál vidět tu touchu v očích člověka, kterému věřil. Nechtěl vidět city v očích toho, který tohle měl zákázáno cítit.
Chtěl jen spát. Zapomenout na to, že se něco takovýho vůbec stalo. Ale něco... Něco mu to nedovolovalo. Něco uvnitř mu říkalo, že tohle nebylo poprvé. Že...
Nevěděl. Možná to bylo lepší.

"Spi, broučku." Lucius jemně pohladil po vlhké tváři svého syna. Zrušil kouzlo, které poutalo chlapcovy ruce. Čekal zlost, nadávky, čekal, že Draco dá nějak najevo, co cítí... Možná.
Chlapec však dál ležel na posteli, odvraceje pohled od otce.
Lucius si tiše povzdychl. Teď, když bylo po všem si uvědomil, že neměl. Ale... Nemohl se ovládnout, nemohl. Draco to pochopí, někdy. Snad mu zvládne odpustit.

Odešel z pokoje.

Plavovlasý mladík se stočil na bok, kolena přitáhl k bradě, chráně se tak před nebezpečím, které již pominulo. Po tvářích mu volně kanuly slzy. Nevšímal si jich. Byl jinde. V myšlenkách byl u dne, kdy se tohle stalo poprvé. Kdysi dávno...

Ač se to snažil zaplašit. Před očima viděl výjev, který se odehrál před lety. Situaci, kdy jeho otec zničil jeho dětské nevinné já. A nyní. Klidně si přišel znovu a opět jej pokořil. Jen pro své potěšení, pro bezohledné uspokojení chtíče.

Slzy pomalu usychaly. Mladík usínal. Nezapomene, nyní už ne... Ale život jde dál.

***

Odcházel. Nenamáhal se s tím, aby se otáčel. Neměl to zapotřebí. Nemusel ještě naposledy vidět to místo, kde...
Ne. Nechtěl si to připustit. Prostě šel.
Odejde, opustí to navždy. Už nikdy se mu nedostane stejného příkoří. Už nikdy neuvidí svého otce, člověka, který mu tolik ublížil...
Nebo se snad mýlí..?Pozn.: No a opět je to na vás, zda byste chtěli volné pokračování v podobě Luciusovy návštěvy u Draca ve Švýcarsku, či nikoliv, vyjádřete se v komentářích.
Nó, není tam napsáno, co s tím spermatem Lucius udělal, protože při představě, že ho spolkl, jsem se začala nezadržitelně smát a kdyby to někam flusl, tak to je to samý... XD Já vím, moc jsem tomu sexu zase nedala, ale tak, lepší než nic...
Poslední komentáře
31.08.2008 19:52:52: je to supa
23.03.2008 16:10:18: Mani, promiň, ale já dneska musela uklízet pokoj a nemohla jsem na komp, ale teď už jsem tady ... a ...
23.03.2008 14:26:43: Myslím si, že pokračování by bylo skvělé :) ocenila bych to, opravdu :D Takové menši... co se asi dě...
22.03.2008 22:36:00: Och, páni. Tak to bylo hodně drsné, hlavně ten konec mě dostal. Opravdu hodně dobře napsané, ostatně...
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.