Politické

Poslední boj

Máš srdce ledový jak polární žář,

lidem nic nepoví tvá krásná tvář.

Vyrváváš srdce z nebohých těl,

nad krajem létává krvavý běl.

Žalem rodiny nad hroby pláčí,

neživá těla po poli vláčí.

Chtějí tě zastavit a vyhnat pryč,

před domy stojíváš v ruce máš bič.

Neznalí pravidel, neznalí hesel,

odmítaj přijímat proud tvojich vesel.

Roztaješ snad až vrátí se přítel,

nebo již zůstaneš jen v zemi křídel?

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.