Politické

Vina

Hloupí lidé, se zde kdysi do záhuby hnali.

A teď zase krev v nich bouří,

nemaj práci, nehnou kůží.

Do válek se hnali hned,

nemaj strach, že spadne svět.

Pochybují o bohu, o víře i lásce,

zhasínají, ševelí, zářili tu krátce.

Lidský život ukončí jedna dobrá rána,

však už na nás čekává ta nebeská brána.

Svět se bortí, země chladne,

živobytí je tu snadné.

Avšak jenom pro duchy,

nikdo nemá potuchy.

Co se stane se Zemí,

Když jsou lidé zmámení?

Chtějí jenom bojovat,

na polích se mordovat.

Už končí jejich žití,

nastává jen hromobití.

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.