Život/Smrt

Apokalypsa

Konec světa se k nám blíží,

dětské oči něžně vzhlíží.

Nechápu či nechtí vědět,

baví je tu hloupě sedět,

Hledí na nás bez důvěry,

nechtí stavět lidské břehy.

Nesdílí obavu naší,

strašný démon, jenž nás straší.

Přijde brzy, zahubí nás,

všechny i ty nejmladší z vás.

Nastalo už hromobití,

šťastný ten, kdo zhoubu chytí,

zemře hned, na zem se zřítí.

Mrtvoly mi nesklízíme,

ve dne v noci tady bdíme.

Vyhlížíme konec náš,

bude horší než ho znáš.

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.