Život/Smrt

Cesta

O poslední cestě, o cestě na smrt, kdy už nemáme potřebu něco řešit, někoho řešit...

Jít a nepřemýšlet nad světem,
jít a nevidět lidský děs.
Jít a vidět růže vadnout květem.
jít a nesejít z žádné z cest.

Nevidět cyniky, neslyšet jejich řev,
nevidět paniku, nevnímat prosby dév.

Jen tak kráčet a zapomenout na potřebné,
vpřed a neohlížet se na jiné.
Ohlédneš se, uvidíš děvče levné,
věříš však, že ono je toho viné?

Zavřeš oči a jdeš dál,
proč nepřemýšlíš, kdo dřív tady stál?
Prolétnou životem a osudy nechat jít,
proplout přístavem a jiné nechat za sebe snít.

Milovat a věřit, že věčné bude pouto,
milovat a věřit, že blízký nezklame.
Vidíš, tam pod mostem, vidíš tu holku hloupou?
Její tělo zdechle zavane...
Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.