Život/Smrt

Konec

Za války i za svobody,lidé rozdílní se zdají,

jenže svátky nepohody svá tajemství mají.

Jak ta polní louka rozdílní jsou lidé,

a pak dítě kouká,jaký svět mu zbyde.

Vždyť pro něj nakonec nic tu nenecháme,

ono dítě štěstěny,samo potom vládne.

Vládne světu našemu i království jejich.

Lidi nechce na Zemi,má moc mocích zlých.

Nakonec se rozhodlo všechny vyhubiti,

vyvolalo anděla na pomoc a bití.

A tak hoří naše Zem,na věky už bude,

až plameny dozáří,nic zde pak nezbude.

Žádné komentáře
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.