Slohové práce

Téma - Dopis

Dopis Maršálovi z Čapkova dramatu Bílá nemoc.

Slohová práce - český jazyk

 

 

 

Drahý Maršále,

 

     rozhodně nemám v úmyslu přidávat se k množství antisemitistů, kteří Vám jistě píší, aby podpořili Váš názor a snad i urychlili Vaše rozhodnutí začít válku. Ani nechci být jedna z těch pacifistů, kteří Vám dnes a denně píší rozzuřené dopisy, plné bezvýznamných slov odporu. Přesto i já musím vyjádřit svůj nesouhlas a to k věci týkající se Pejpinského malomocenství.

     Nemohu pochopit, proč necháte doktora Galéna, aby natolik ovládal přesvědčení lidí. Máte to být přeci Vy, za kým lidé půjdou, koho budou respektovat, snad se ho i bát. Co má Galén? Lék proti Čengově nemoci? Možná. Ale to přeci není tak důležité. Vždyť ten lék by se dal získat tolika možnými způsoby a Vy jako bojovník, vůdce, byste to měl vědět. Nesnažil jste se, pane Maršále. Natolik jste zpohodlněl?

     Galén. To jméno se stále všude opakuje. Bohatí si zoufají, chudí, kteří se k němu chodí léčil, ho vesměs většina miluje. Ale proč, vždyť on není lepší než Vy nebo já. Co dělá pro lidi? Má lék, no jistě. Tolik po tom léku všichni touží, že nevidí ostatní, co Galén dělá. Nevidí lidi, které odmítl léčit. Vždyť on je tím zabil! Bez jakéhokoliv většího zastavení, zamyšlení, je poslal zpět, na smrt.

Matku od rodiny, od dětí! Odmítl jí léčit jen proto, že její manžel pracoval v továrně barona Krüga. To je podle něj spravedlivé? Proč by zrovna on měl rozhodovat o tom, kdo přežije a kdo bídně zemře na Bílou nemoc?

     Vy, drahý Maršále, to vy jste měl zabránit tomu, aby to došlo tak daleko. Měl jste k tomu všechny prostředky, tak proč jste nic neudělal? Bral jste to příliš na lehkou váhu a teď už je pozdě. Nepomohl jste ani baronu Krügovi, i přesto, že právě on byl vašim přítelem, blízkou osobou, na které by Vám mělo záležet. No, v té chvíli jste válku ještě bral jako prioritu, což? Co se tedy změnilo? Začal jste se bát, když jste zjistil, že i Vy máte Pejpinské malomocenství, že skončíte stejně jako ti lidé na dvanáctém pokoji? Muselo Vám být jasné, že jen tak by Vám Galén nepomohl a to co za to chtěl, to přeci byla maličkost, hlavně pro někoho ve Vašem postavení. Vzdal jste se všeho pro svůj cíl a ten jste zahodil pro Galéna a jeho nemyslitelné podmínky.

     Zbabělče! Barona jste přemlouval k tomu, aby nepodléhal, aby odolal pokušení zaprodat Vás pro Galénův lék a Vy? Sotva jste zjistil, že máte Bílou nemoc, už jste zahodil všechny ty ideály, které jste tak často rozhlašoval a běžel pro pomoc k doktorovi.

     Cožpak nešlo Galéna obejít? Vím, na úplatky on nebyl, vždyť ani místo v primáře nestál, ale co se ho nějak zbavit, ukrást mu lék, zjistit jeho složení, to přeci není zase takový problém, tak proč Vás to jen nenapadlo, proč jste to neudělal? Vyhrožoval jste mu vězením, nakonec ani k tomu však nedošlo. Jste zbabělý, Maršále. Jak za Vámi mohly jít masy, to nepochopím.

     Teď, když není Galén ani lék, se možná začnete chovat tak, jak se od Vás očekává.

 

S pozdravem

Ta, jenž sleduje s povzdálí

Poslední komentáře
19.09.2008 12:08:22: Super sloh. .smiley${1}
19.09.2008 12:08:18: Super sloh. .smiley${1}
 
©2007-2017 Mania Dardeville. All rights reserved. Distribution of any kind is prohibited without the written consent of Mania Dardeville.